Araş. Gör. ERDEM AYYILDIZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ERDEM AYYILDIZ

T: (0282) 250 3212

M eayyildiz@nku.edu.tr

W eayyildiz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Spor Yöneticiliği (B)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2017-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI
Öğrenim Yılları: 2015-2017
Tez: Yerel ve Özel Sektördeki Spor Tesisi Çalışanlarının Algıladıkları Örgüt Kültürü Düzeylerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2011-2015
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SPOR YÖNETİCİLİĞİ
2017-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ
2016-2017
Araş. Gör. OKAN ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ
2015-2016
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TOLUKAN E., ŞAHİN M. Y. ., AYYILDIZ E., UĞURLU A. ., Gençlik Liderlerinin İzlenim Yönetimi Davranışlarının İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2017.
Özgün Makale Scientific Indexing Services (SIS) , ResearchBib, Google Scholar, Türkiye Atıf Dizini, Sobiad
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YİĞİT Ş., AYYILDIZ E., Üniversite Öğrencilerinin Spor Ve Sosyalleşme Düzeylerinin Araştırılması, Dünya Spor bilimleri Araştırmaları Kongresi , Dünya Spor bilimleri Araştırmaları Kongresi (23.11.2017-26.11.2017).
Poster
2. AYYILDIZ E., ŞAHİN M. Y. ., Spor Tesisi Çalışanlarının İş Tatmini Düzeylerinin İncelenmesi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Poster
3. ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G. ., AYYILDIZ E. ., The Role of Exercise Habits in University Students for the Socialization, he 10th Internatıonal Conference In Physıcal Educatıon, Sports and Physıcal Therapy- ICPESPT-2016 (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
4. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ. ., AKSOY D., AYYILDIZ E., Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ve Genel Öz-Yeterliklerinin Egzersiz Davranış Değişim Basamağına Göre İncelenmesi, 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (01.11.2016-04.11.2016).
Sözlü Bildiri
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15.11.2017-18.11.2017.
14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 01.11.2016-04.11.2016.