Araş. Gör. ERDEM AYYILDIZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ERDEM AYYILDIZ

T: (0282) 250 3212

M eayyildiz@nku.edu.tr

W eayyildiz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Spor Yöneticiliği (B)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2017-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI
Öğrenim Yılları: 2015-2017
Tez: Yerel ve Özel Sektördeki Spor Tesisi Çalışanlarının Algıladıkları Örgüt Kültürü Düzeylerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2011-2015
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SPOR YÖNETİCİLİĞİ
2017-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ
2016-2017
Araş. Gör. OKAN ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ
2015-2016
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Aydın F., Ayyıldız E., Bal E. ., Sunay H., The Relation between Self-efficacy and Group Cohesiveness Perceptions of Professional Men and Woman´s Football Team (Ankara Province Example), Universal Journal of Management., 2020.
Özgün Makale EBSCO
2. Akoğlu H. E. ., Ayyıldız E., Sunay H. ., Uluslararası Spor Organizasyonlarına Katılan Sporcuların Sporda Ahlaktan Uzaklaşma ve Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi, Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019.
Özgün Makale INDEX COPERNICUS
3. Ayyıldız E., Sunay H. ., Köse B. ., Atlı A., INVESTIGATION OF THE LIFE QUALITY OF WOMEN IN ANKARA ACCORDING TO THEIR PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITY, ACTA MEDİCA MEDİTERRANEA, 2019.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. TOLUKAN E., ŞAHİN M. Y. ., AYYILDIZ E., UĞURLU A. ., Gençlik Liderlerinin İzlenim Yönetimi Davranışlarının İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. AYYILDIZ E. ., TAŞÇI M. ., SUNAY H. ., TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SPOR HUKUKU KURULU, Bölüm: TÜRK SPOR POLİTİKASI İLE İLGİLİ MEVCUT DURUM VE TÜRK SPORUNUN GELİŞİMİNE ETKİLERİ, Yayın Yeri: Türkiye Barolar Birliği, Editör: Av. Tacar ÇAĞLAR, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Ayyıldız E., Sunay H. ., Demirtaş Z., Çağlayan E. E., Özel Spor Tesisi Çalışanlarının Algıladıkları Örgütsel Demokrasi Düzeylerinin İncelenmesi, 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (13.11.2019-16.11.2019).
Tam metin bildiri
2. Ayyıldız E., Sunay H., Bozdağ R., Altürk S., Ankara İlindeki Kadınların Fiziksel Aktiviteye Katılım durumlarına Göre Yaşam Kalitesinin İncelenmesi, 2. WORLD CONGRESS OF SPORT SCIENCESS RESEARCHES (02.05.2019-05.05.2019).
Tam metin bildiri
3. Ayyıldız E., Sunay H., Ergün K., Göktepe B., Japonya ve Türkiye’de Uygulanan Spor Sistemlerinin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması, 2. Eurasian Sport Sciences Congress (02.05.2019-05.05.2019).
Tam metin bildiri
4. AYYILDIZ E., SUNAY H. ., Bazı Ülkelerin Spor Sistemlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 2. WORLD CONGRESS OF SPORT SCIENCES RESEARCHES (21.03.2019-24.03.2019).
Tam metin bildiri
5. AKOĞLU H. E. ., AYYILDIZ E., SUNAY H., ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARINA KATILAN SPORCULARIN SPORDA AHLAKTAN UZAKLAŞMA VE SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ, 2. WORLD CONGRESS OF SPORT SCIENCES RESEARCHES (21.03.2019-24.03.2019).
Tam metin bildiri
6. AYYILDIZ E., ŞAHİN M. Y., SUNAY H., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ YAŞAM TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, 2. WORLD CONGRESS OF SPORT SCIENCES RESEARCHES (21.03.2019-24.03.2019).
Tam metin bildiri
7. YİĞİT Ş., AYYILDIZ E., Üniversite Öğrencilerinin Spor Ve Sosyalleşme Düzeylerinin Araştırılması, Dünya Spor bilimleri Araştırmaları Kongresi , Dünya Spor bilimleri Araştırmaları Kongresi (23.11.2017-26.11.2017).
Poster
8. AYYILDIZ E., ŞAHİN M. Y. ., Spor Tesisi Çalışanlarının İş Tatmini Düzeylerinin İncelenmesi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (15.11.2017-18.11.2017).
Poster
9. ÖZMUTLU İ., ERSÖZ G. ., AYYILDIZ E. ., The Role of Exercise Habits in University Students for the Socialization, he 10th Internatıonal Conference In Physıcal Educatıon, Sports and Physıcal Therapy- ICPESPT-2016 (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
10. ERSÖZ G., ÖZMUTLU İ. ., AKSOY D., AYYILDIZ E., Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ve Genel Öz-Yeterliklerinin Egzersiz Davranış Değişim Basamağına Göre İncelenmesi, 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (01.11.2016-04.11.2016).
Sözlü Bildiri
Katıldığı Kurslar
1. Kademe Artistik Buz Pateni Antrenörlüğü, Yer:Ankara.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
II. World Congress of Sport Sciences Researches, 21.03.2019-24.03.2019.
Spor Yönetimi Zirvesi, Yer:Nişantaşı Üniversitesi, 25.12.2018-.
15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15.11.2017-18.11.2017.
14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 01.11.2016-04.11.2016.