Araş. Gör. ERDEM AYYILDIZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. ERDEM AYYILDIZ

T: (0282) 250 3212

M eayyildiz@nku.edu.tr

W eayyildiz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Bölüm:Spor Yöneticiliği (B)
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2017-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI
Öğrenim Yılları: 2015-2017
Tez: Yerel ve Özel Sektördeki Spor Tesisi Çalışanlarının Algıladıkları Örgüt Kültürü Düzeylerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Lisans
Üniversite: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SPOR YÖNETİCİLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2011-2015
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SPOR YÖNETİCİLİĞİ
2017-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ
2016-2017
Araş. Gör. OKAN ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU / SPOR YÖNETİCİLİĞİ
2015-2016
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Gençlik Liderlerinin İzlenim Yönetimi Davranışlarının İncelenmesi, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2017.
Özgün Makale Academic Resource Index
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşmesinde Egzersiz Alışkanlığının Rolü, 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi (18.11.2016-20.11.2016).
Sözlü Bildiri
2. , Üniversite Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları ve Genel Öz-Yeterliklerinin Egzersiz Davranış Değişim Basamağına göre İncelenmesi, 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (01.11.2016-04.11.2016).
Sözlü Bildiri
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 01.11.2016-04.11.2016.